Contact


Adresgegevens

Konink­lij­ke Van Gor­cum BV
Oos­ter­sin­gel 11
9401 JX ASSEN
Post­bus 43, 9400 AA Assen

Tel. (0592) 379 555
Fax. (0592) 379 552
@. info@vangorcum.nl

Par­ke­ren:
Par­keer­ga­ra­ge Doe­ven­kamp (onder het Stad­huis)
Noor­der­sin­gel 33, 9401 JW Assen (van­uit de par­keer­ga­ra­ge loopt u in 3 minu­ten naar ons kan­toor)

Nieuwsbrief


Onze mensen

 • Kor IJs­zen­ga
  Alge­meen direc­teur
  k.ijszenga@vangorcum.nl

 • Mari­an Nuis
  Mana­ge­men­tas­sis­tent
  +31(0)592 37 95 62
  m.nuis@vangorcum.nl

 • Hil­de Tren­ning
  Klan­ten­ser­vi­ce
  +31(0)592 37 95 56
  h.trenning@vangorcum.nl

 • Son­ja Geurts
  Uit­ge­ver Regi­o­naal
  s.geurts@vangorcum.nl

 • Ellen Gom­mers
  Uit­ge­ver Onder­wijs
  e.gommers@vangorcum.nl

 • Tieneke Verheijen - Uitgever Sociaal Domein

  Tie­ne­ke Ver­heij­en
  Uit­ge­ver Soci­aal domein
  t.verheijen@vangorcum.nl

 • Ger­win Klin­gen­berg
  Admi­ni­stra­teur
  g.klingenberg@vangorcum.nl

 • Mir­re Diele­man
  Pro­ject­lei­der Regi­o­naal
  +31(0)592 37 95 69
  m.dieleman@vangorcum.nl

 • Nata­scha Peters
  Pro­ject­lei­der Onder­wijs
  +31(0)592 37 95 67
  n.peters@vangorcum.nl

 • Jacob Reins­ma
  Pro­ject­lei­der Soci­aal domein
  +31(0)592 37 95 64
  j.reinsma@vangorcum.nl

 • Susan­ne Ger­rit­sen
  Mar­ke­teer Onder­wijs
  +31(0)592 37 95 59
  s.gerritsen@vangorcum.nl

 • Tom van Rijk
  Onder­wijs­ad­vi­seur
  +31(0)6 2001 6179
  t.vanrijk@vangorcum.nl

Routebeschrijving